Skip to main content

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Me olemme Uute Scientific Suomesta. Raaka-aine innovaatiomme Re-Connecting Nature™ mikrobiuute kehitettiin Tampereen ja Helsingin yliopistoissa. Se vastaa koostumukseltaan rikasta metsästä ja luonnosta löytyvää mikrobiyhteisöä. Kun sitä lisätään raaka-aineena erilaisiin kuluttajatuotteisiin, kuten kosmetiikkaan tai tekstiileihin, turvallinen luontoaltistus voidaan tuoda osaksi jokapäiväistä arkea silloinkin, kun se ei esimerkiksi kaupunkiympäristössä ole mahdollista. Luontoaltistus on välttämätöntä, jotta puolustusjärjestelmällä on mahdollisuus kouluttaa itseään ja ylläpitää toimintojaan.

Vielä 10 vuotta sitten tämän tyyppistä innovaatiota ei olisi pystytty tekemään. Nyt tietotaitoa on tarpeeksi. Olemme luoneet uuden tieteenalojen rajapintaan syntyneen ekosysteemin, immunoekologian, jossa ympäristöekologia ja lääketiede yhdistyvät. Samalla tämä on mahdollistanut suomalaisen huippuinnovaation syntymisen.

Visiomme on elämä ilman immuunivälitteisiä sairauksia. Toivomme, että pystymme muuttamaan elinympäristömme terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi erilaisten kuluttajatuotteiden avulla. Viestinnässämme huomioimme jokaisen tuotekategorian kuluttajalainsäädännön.

Teemme parhaillaan yhteistyötä kansainvälisten yliopistojen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhtenä esimerkkinä Suomessa mainittakoon Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, joka on tukenut meitä meneillään olevan atopiatutkimuksen osalta. He myös lanseerasivat 16.10.2023 kansallisen Luontoterveysohjelman, jonka webinaari linkki tässä.

LUONTOALTISTUKSEN MERKITYS

Mitä luontoaltistus on? Mitä luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan?

Luonnon monimuotoisuus (eli biodiversiteetti) kattaa elämän koko kirjon: elinympäristöjen, lajien ja geenien esiintymisen tietyllä alueella. Luontoaltistuksella tarkoitetaan fyysistä kosketusta tähän luonnon monimuotoisuuteen – tämä koskee erityisesti mikroskooppisen pientä biodiversiteettiä, joka pitää sisällään valtavan laajan kirjon erilaisia mikrobeita.

 

Miksi säännöllinen luontoaltistus on tarpeellista?

Tieteessä on tutkittu luontoaltistuksen merkitystä hyvinvoinnillemme. Luonnossa ja vehreissä ympäristöissä liikkumisen on todettu saavan aikaan monia suotuisia vaikutuksia, kuten sykkeen ja stressitason laskua. On myös ymmärretty, että kehomme tarvitsee säännöllistä altistumista luonnon monimuotoisuudelle, jotta mm. puolustusjärjestelmämme toimisi oikealla tavalla. Kehomme havainnoi jatkuvasti ympäristöstä saamiamme ärsykkeitä ja säätelee toimintaansa saamansa informaation mukaan.

 

Riittääkö luontoaltistukseksi puistossa kävely kerran viikossa?

Virallista määritelmää riittävästä luontoaltistuksesta ei ole, mutta jo lyhytaikaisella luonnossa liikkumisella on todettu olevan henkiselle hyvinvoinnille merkitystä. Päiväkotilapsilla tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että jo kuukauden säännöllisellä luontoaltistuksella on saatu näkymään suotuisia immunologisia muutoksia.

Vastaavia suotuisia tuloksia on saatu myös aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa, jossa kosketus maaperän rikkaan ja monimuotoisen mikrobimonimuotoisuuden kanssa näkyi puolustusjärjestelmän signalointimolekyyleissä (immunomarkkereissa) hyvällä tavalla jo kahden viikon kuluttua. Yleistäen voidaan sanoa, että pienestäkin luontoaltistuksesta on hyötyä, mutta suosittelemme säännöllistä – jopa päivittäistä- luontoaltistusta.

 

Miten kaupunkiympäristö eroaa maaseudusta ja luonnonympäristöstä?

Kaupunkiympäristö eroaa maaseudusta ja luonnonympäristöstä monella eri tavalla. Luonnonympäristöt ovat mosaiikkimaisia yhdistelmä erilaisia pienympäristöjä, jotka tarjoavat elinympäristön valtavalle määrälle erilaisia lajeja – eläimistä ja kasveista aina pienen pieniin mikrobeihin. Kaupungit tarjoavat vähemmän mahdollisuuksia monimuotoisen eliöyhteisön muodostumiselle ja vain harvat lajit pystyvät menestymään kaupunkiympäristössä. Myös monien eri taudinaiheuttajien on todettu olevan yleisempiä kaupunkiympäristöissä.

 

Millainen luonnon monimuotoisuus on hyväksi meille?

Luonto tarjoaa meille monenlaisia hyötyjä; kaunis luonnonmaisema ja eläimet saavat meidät rauhoittumaan ja nauttimaan luonnossa oleilusta. Makrotason monimuotoisuus on sellaista mitä voimme helposti havaita silmillämme, mutta mikroskooppisen pienet eliöt eli mikrobit ovat kehollemme ja sen toiminnalle erittäin tärkeitä, vaikka emme niitä näe. Nämä molemmat monimuotoisuuden tasot ovat myös toisistaan riippuvaisia ja tärkeitä meille.

 

Miten saan lisättyä luontoaltistuksen määrää kiireisessä arjessa?

Nykyajan kiireinen elämä ja voimakas kaupungistuminen saattavat olla osa syistä miksi emme pääse olemaan luonnon kanssa kosketuksissa tarpeeksi usein. Luontoaltistusta voi lisätä esimerkiksi puutarhatöillä tai käyttämällä tuotteita, jotka pitävät sisällään Re-Connecting Nature® mikrobiuutetta. Tuotteen tarkoitus on tarjota kehollemme säännöllinen luontoaltistus helppokäyttöisessä muodossa. Hyvinvointia luonnosta voi saada sisätiloissakin – se tapahtuu käyttämällä Re-Connecting Nature® mikrobiuutetta sisältäviä tuotteita.

 

Miten luontoaltistuksen puute vaikuttaa elämääni?

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että luontoaltistuksen puute erityisesti lapsuudessa voi altistaa meidät useille kehomme puolustusjärjestelmän häiriöille. Vastaava luontoaltistuksen puute koskettaa myös monia lemmikkieläimiämme, kuten koiria ja kissoja.

 

Jos en halua luontoaltistusta, voiko tästä olla haittaa minulle?

Luontoaltistuksen puute ei välttämättä tarkoita, että ihminen sairastuu. Kuten terveellinen ja monipuolinen ruokavalio, se auttaa ylläpitämään kehon tervettä toimintaa.

 

Haluan tarjota mahdollisimman hyvä alun lapselleni, voiko luontoaltistuksen vähäisyydestä kaupunkiympäristössä olla pitkäaikaista haittaa lapselleni?

Jotta lapsen puolustusjärjestelmä kehittyy oikein ja oppii tunnistamaan sekä erottamaan vaaralliset asiat vaarattomista, se tarvitsee riittävää altistusta monenlaisille luonnosta löytyville mikrobeille. Kaupunkiympäristöissä asuvat lapset eivät saa tarvitsemaansa koulutusta mikrobien monimuotoisuudelle, koska heidän on vaikea saada samanlaista luontoyhteyttä kuin metsä- ja maatalousympäristöissä asuvien lapsien.

Vaikka puolustusjärjestelmä kehittyy tehokkaimmin varhaislapsuudessa, myös aikuisiällä säännöllinen luontoaltistus auttaa ylläpitämään puolustusjärjestelmän tervettä ja normaalia toimintaa.

 

Voiko luontoaltistusta saada liikaa?

Nykytietämyksen mukaan luontoaltistuksesta ei voi saada yliannostusta. Kehomme on tottunut olemaan jatkuvassa kosketuksessa monimuotoisen ympäristön kanssa – tämänkaltainen luontoaltistus ei ole useinkaan mahdollista kaupungistuneessa ja hygieenisessä elämäntavassamme.

 

Olen kuullut, että mikrobit voivat olla vaarallisia. Miten voin varmistua, että altistun luonnolle turvallisesti?

Maaperästä löytyy myös taudinaiheuttajia, joten on tärkeää pitää huolta, että esim. tetanus eli jäykkäkouristusrokote on ajan tasalla, mikäli käsittelet maaperää.  Haavat ovat myös tärkeää suojata, jotta kehoon ei pääse sinne kuulumattomia mikrobeita tai materiaalia.

Kuluttajatuotteissa käytettävä Re-Connecting Nature mikrobiuute on inaktivoidussa muodossa, eli sen sisältämät mikrobit eivät ole eläviä. Tästä huolimatta ne ovat puolustusjärjestelmän reseptoreille edelleen tunnistettavassa muodossa.

 

Miksi Suomen maaperä ja Uute Scientificin uute on paras ja turvallisin?

Meiltä puuttuvat maaperän loiset ja taudinaiheuttajat, koska elämme pohjoisessa ja koska ihmisiä on vähän, maatalous puhdasta ja yhdyskuntajätteet käsitellään kattavasti. Harvat poikkeukset tuhoutuvat tai menettävät taudinaiheuttamiskykynsä Uute Scientific Oy:n tuotteen valmistuksessa. Suomen luonnosta niin ikään puuttuvat maaperän saasteet lukuun ottamatta yksittäisiä saha-alueita ja Harjavallan metallisulaton tapaisia, pistemäisiä kohteita. Muualla tilanne on päinvastainen eli puhtaat alueet ovat vähissä. Tropiikki on oma lukunsa, siellä hajotus on nopeaa ja loisia ja pöpöjä lukuisia lajeja.

(Suomalaisen raaka-aineen sijaan voisimme käyttää muualtakin Luoteis-Euroopan havumetsistä tulleita raaka-aineita mutta Keski-Eurooppa olisi jo teknisesti hankala, koska ihmiselle haitalliset pieneliöt selviävät luonnossa monilajisina. Venäjä olisi luonnon puolesta hyvin riskialtis, koska siellä jätteet käsitellään epäasianmukaisesti tai luvattomasti ympäristöön).

 

RE-CONNECTING NATUREmikrobiuute

Mitä Re-Connecting Natureon?

Re-Connecting Nature™ on suomalainen patentoitu raaka-aine innovaatio, joka tuo luontoaltistuksen osaksi kuluttajatuotteita. Tuotteessa on samankaltainen monimuotoinen bakteeriyhteisö kuin Suomen luonnossa – turvallisessa muodossa. Tuote pitää sisällään yli 600 turvallista bakteerilajia.

 

Miksi sitä lisätään erilaisiin tuotteisiin, mitä hyötyä tästä minulle on? *

Haluamme helpottaa jokaisen ihmisen ja kotieläimen kiireistä arkea. Tuotteen avulla luontoaltistus on helppo lisätä osaksi niitä päiviä, jolloin emme muuten ehdi nauttimaan upeasta Suomen luonnosta. Tarvittava luontoaltistus voidaan saada kaivamalla oma tuote hyllyltä ja käyttää silloin kun itselle parhaiten sopii.

Hyödyllisen luontoaltistuksen lisäksi tuotteemme hoitaa myös ihoa monella eri tavalla, joita ovat:

  • auttaa palauttamaan ihon luonnollisen mikrobiomi tasapainon
  • tukee ihon luonnollisen mikrobiomin monimuotoisuutta
  • vahvistaa ihon suojakerrosta (in vivo)
  • helpottaa ihon punoitusta ja ärsytystä (in vivo)
  • tukee ihon suojakerroksen toimintaa alentamalla tulehdusta edistävien sytokiinien määrää, jotka on yhdistetty ihon suojakerroksen toiminnan häiriöihin useissa tutkimuksissa
  • auttaa säilyttämään ihon suojakerroksen normaalitoiminnan ja kollageenin muodostumista ikääntyvässä ihossa ja stressaavissa elämäntilanteissa
  • nopeuttaa ihon uusiutumista ja korjaantumista

 

Kosmetiikkatuotteissa raaka-ainettamme myydään Inci-nimellä Humus Extract.

 

Olen kuullut, että tuotteessa olevat bakteerit ovat inaktivoitu, mitä se tarkoittaa?

Inaktivointi tarkoittaa sitä, että tuotteen bakteerit on tapettu käyttämällä kovaa painetta ja korkeaa lämpötilaa. Tuotteessa ei siis ole eläviä bakteereita, mutta bakteerit ovat silti kehomme kannalta tunnistettavassa muodossa, jotta tuotteen toiminnallisuus voidaan todeta.

 

Mistä tiedän, että tuote toimii?

Tuotteen idean taustalla olevia tieteellisiä ilmiöitä, kuten hygieniahypoteesia ja biodiversiteettihypoteesia on tutkittu useissa yliopistoissa ympäri maailman jo vuosikymmenten ajan. Ajatus luontoaltistuksen vaikutuksesta hyvinvointiimme on tutkittu useasta näkökulmasta eri tutkijoiden toimesta.

Tuotteestamme löytyy vastaavia lajeja kuin luonnonympäristöistä, mikä saa aikaan luontoaltistuksen tämän monimuotoisuuden kautta. Luontoaltistuksen aikaansaamia suotuisia muutoksia on tutkittu solumalleilla ja kliinisissä ihmisillä tehdyissä kokeissa useissa yliopistojen tekemissä tutkimuksissa.

Uute Scientific Oy on tutkinut Re-Connecting Nature™ mikrobiuutteen toimintaa myös osana kosmetiikkatuotteita ja havainnut useita suotuisia muutoksia niin ihon rakenteeseen voiteen käyttökokeessa, kun puolustusjärjestelmän markkerien suotuisaan muutokseen mm. keinoihomallilla.

 

Miten tuote toimii ihon kautta?

Ihon pinnalla on paljon puolustusjärjestelmän reseptoreita, jotka tunnistavat mikrobien osasia ja niiden aineenvaihduntatuotteita. Kun tuotetta käytetään iholla niin nämä reseptorit tunnistavat luontoaltistuksen aikaansaavat mikrobipartikkelit ja siirtävät ihon pinnalle tulevaa informaatiota kehomme puolustusjärjestelmälle. Näin puolustusjärjestelmämme saa oppii luontoaltistuksen avulla ja saa koulutusta.

 

Mitä minun pitäisi ymmärtää ihon mikrobiomista ja luontoaltistuksesta?

Ihminen on ekosysteemi erilaisia eliöitä, eli holobiontti. Se pitää sisällään ihmisen omat solut, sekä kudoksissa ja niiden pinnalla luonnollisesti elävät bakteerit ja muut mikrobit, joka muodostavat yhteisöllisen kokonaisuuden – tähän kokonaisuuteen kuuluu myös ihon mikrobit.

Mikrobit muodostavat monilajisen yhteisön (eli mikrobiomin) ihon pinnalle, joka on tärkeä osa ihon toiminnallisuutta ja sen kokonaisrakennetta. Terveellä iholla tämä yhteisö on tasapainossa, mutta joissain ihon toimintahäiriöissä, kuten atooppisessa ihottumassa, tämä kokonaisuus saattaa olla häiriintynyt.

Luontoaltistuksen tarkoitus on pääsääntöisesti esitellä luonnossa eläviä mikrobeita iholle, jotta niitä voidaan tunnistaa. Luontoaltistuksen päätarkoituksena ei ole muuttaa ihon omaa mikrobiomia radikaalisti.

 

Onko tuote lääke?

Kosmetiikan tarkoitus ei ole toimia sairauksien parantamiseen, eikä kosmetiikka tai siihen käytettävät ainesosat voi olla lääkkeitä. Re-Connecting Natureuutteella on kuitenkin monia kosmeettisia vaikutuksia, kuten ihon suojakerroksen vahvistaminen (kts. *-merkitty kysymys).

Uute Scientific Oy tutkii Re-Connecting Nature™ mikrobiuutteen käyttötarkoituksia usealla eri toimialalla.

 

Voiko kosmetiikkatuotteella parantaa sairauksia, kuten allergia tai diabetes 1?

Ei voi. Kosmeettisen valmisteen määritelmään perustuen kosmeettisen valmisteen käyttötarkoitus ei ole sairauden- tai sen oireen ennaltaehkäiseminen, hoitaminen tai parantaminen.

Kosmeettisille valmisteille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No: 1223/2009, jäljempänä EU:n kosmetiikka-asetus, 2 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaan, kosmeettisella valmisteella tarkoitetaan ”ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihmiskehon ulkoisten osien kanssa (iho, hiukset ja ihokarvat, kynnet, huulet ja ulkoiset sukupuolielimet) tai hampaiden ja suuontelon limakalvojen kanssa, tarkoituksena yksinomaan tai pääasiassa näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, niiden ulkonäön muuttaminen, niiden suojaaminen tai pitäminen hyvässä kunnossa tai hajujen poistaminen”.

 

Myös probiootit ovat bakteereita, miten Re-Connecting Nature™ eroaa näistä?

Selkein ero probioottien ja Re-Connecting Nature™ mikrobiuutteen välillä on tuotteesta löytyvien bakteerien lajit ja niiden lukumäärä. Vaikka probiootit pitävät sisällään lukumäärällisesti suuria määriä bakteerisoluja, puhutaan yleisesti ottaen vain yksittäisistä laboratoriossa kasvatetuista lajeista.

Luontoaltistukseen vaaditaan satoja erilaisia luonnonympäristöstä löytyviä bakteerilajeja, joista osaa ei voida kasvattaa laboratorio-olosuhteissa. Re-Connecting Nature™ pitää sisällään keskimäärin 600 erilaista lajia, jotka on uutettu luonnollisista materiaaleista, tarjoten monipuolisen altistuksen luonnon biodiversiteetille.

 

Onko tuotteen käytöllä rajoituksia?

Re-Connecting Nature mikrobiuutetta sisältävää tuotetta ei tule käyttää rikkinäiselle iholle tai haavoihin. Tuotteen sopivuus kannattaa aina testata ensimmäisellä käyttökerralla pienelle alueelle, esimerkiksi kyynärtaipeeseen.

Mikäli henkilö tietää olevansa allerginen tai herkkä luonnonympäristössä yleisesti esiintyviin asioihin, kuten siitepöly, luonnonhartsi tai tietyt ympäristömikrobit, suosittelemme testaamaan tuotteen sopivuutta ensin pienelle alueelle.

Mikrobiuutteemme käyttösuoritus lapsille on ikärajasta 2 kk ylöspäin. Tämä liittyy meneillään olevaan PREVALL tutkimukseenhttps://prevall.uta.fi/. Tutkimusta johtaa allergialääkäri ja sen on arvioinut myös eettinen toimikunta. Lapsen puolustusjärjestelmä on vielä syntymän hetkellä kehittymätön ja voi siksi alttiimpi erilaisille altistuksille. Siksi on hyvä, että lapsi asettuu ensin kotiin ja vasta sen jälkeen aloitetaan käyttäminen.

 

Ihoni alkoi punoittamaan ensimmäisellä käyttökerralla, mistä on kyse?

Olemme huomanneet, että joillain henkilöillä on esiintynyt punoitusta ensimmäisellä käyttökerroilla. Tämä saattaa johtua siitä, että puolustusjärjestelmä tunnistaa yllättävän luontoaltistuksen ja reagoi siihen. Reaktio on lyhytaikainen, eikä sitä tulisi enää esiintyä seuraavilla käyttökerroilla. Mikäli iho reagoi tuotteeseen voimakkaasti tai reaktio jatkuu, suosittelemme tuotteen käytön lopettamista. Suosittelemme myös tarkastelemaan tuotteen reseptiikkaa ja siihen valittuja muita raaka-aineita.

  

Montako bakteeria 1 gramma tuotetta sisältää?

Re-Connecting Nature mikrobiuute sisältää jopa 10 miljardia bakteeripartikkelia per gramma ja yli 600 Suomen luonnosta löytyvää bakteerilajia.

 

Miten tuote on valmistettu?

Re-Connecting Nature™ on 100 % luonnollinen ja vegaaninen. Tuote valmistetaan yhdistelemällä tarkan reseptin mukaisesti mm. erilaisia suomalaisia kasvikomposteja. Näiden ainesten avulla tuotteeseen saadaan vastaava monimuotoinen bakteeriyhteisö kun luonnonympäristöissä – tuhoamatta arvokasta metsäluontoa.

 

Mitä sertifikaatteja Re-Connecting Nature™ mikrobiuutteella on?

Microbiome friendly –tuote ei vaikuta negatiivisesti ihon pinnalla normaalisti eläviin tärkeisiin bakteereihin eli ihon omaan mikrobiomiin.

Cosmos APPROVED, Natural, Vegan.

 

Missä tuote valmistetaan ja teettekö eläinkokeita?

Tuotteemme valmistetaan tehtaallamme Lohjalla ja suomalaisista raaka-aineista. Toimimme täysin tiukkojen eettisten periaatteiden mukaisesti emmekä tee eläinkokeita kosmetiikkatuotteisiin tarkoitetulla aineella.